Allt om Hultsfredsfestivalen – Hultsfredfestivalen.se

En fansajt om Hultsfredsfestivalen

Hultsfred

Hultsfred var ursprungligen en by i Vena socken, belägen i den. s.k. Vena skate i Aspelands härad (medan huvuddelen av kyrksocknen var belägen i Sevede härad). Byn bestod av tre hemman (nr 1, Gästgivaregården, 1½ till 7/8 mantal förmedlat kronoskatte; nr 2, Mellangården, 1 till ½ mantal förmedlat kronoskatte; samt nr 3, Östergården, 1 till ½ mantal förmedlat kronoskatte).

Ortnamnet skrevs tidigare Hulingsryd och är dokumenterat sedan 1320 (bona ista…Huluszrydh), då Birgitta Birgersdotter (Finsta-ätten) (Heliga Birgitta) ärvde jord i Hulingsryd efter sin mor, Ingeborg Benktsdotter (Folkungaättens lagmansgren). Gården kom härigenom så småningom i Vadstena klosters ägo. Sjön Hulingen ligger vid Hultsfred.

Redan 1630 mönstrades delar av Kalmar regemente i Hulingsryd och det första stora regementsmötet hölls på platsen 1685, men därefter hölls mötena t.o.m. 1782 vid Staby gästgivaregård i Högsby socken och därefter under några år vid Mariannelund i Hässleby socken. Sedan regementschefen, friherre Carl Mörner af Tuna, träffat överenskommelser med byns jordägare bestämdes 1796 14/3 i ett kungligt brev Hultsfred som ordinarie mötesplats, vilket den var t.o.m. 1918, då regementet lades i garnison i Eksjö.

Gästgivaregården och mötesplatsen gjorde Hultsfred till en knutpunkt, dit järnvägen (Nässjö-Oskarshamns järnväg 1874, banan Hultsfred-Vimmerby 1876, banan Hultsfred-Västervik 1879) drogs och kring denna växte ett stationssamhälle upp, vilket 1927 blev Hultsfreds köping.

Delar av kommunens samt tätortens historia finns att läsa i bl.a. Rune Frodes och Anders Knutz böcker samt köpingshistoriken från 1946.

Nyheter om Hultsfred kommun